חסימת כבישים לרגל התקנת שילוט אלקטרוני

15.5

פרויקט התקנת שילוט אלקטרוני נכנס לשלביו הסופיים ולצורך ביצוע התקנות נדרשות עבודות מנוף, הכרוכות בחסימת התנועה
ביום רביעי 15.5.19 ברחוב תובל משעה 19:00 ועד 07:00 בבוקר למחרת.
במהלך העבודה תחסם הגישה לרחוב תובל בכיוון צפון, מרחוב היצירה. לכלי רכב תהיה אפשרות להגיע לרחוב תובל רק מרחוב ביאליק ומרחוב החילזון.
במהלך כל העבודות יוצב בשטח שילוט הכוונה .
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.